Duurzame ontwikkeling

MAISON OPTIONS ENGAGEERT ZICH

Sinds vele jaren staat Maison Options open voor de toepassing en verdediging van een ethiek zowel in commercieel opzicht en inzake aankopen als wat de interne betrekkingen binnen de maatschappij betreft. Vandaag wil Maison Options al zijn entiteiten nieuw leven inblazen en ze het pad doen bewandelen van Options Paris, dat sedert 27 februari 2019 houder van het PrestaDD-label is. Elke entiteit wordt warm gemaakt voor de op touw gezette acties en zet zich concreet in op het vlak van duurzame ontwikkeling.

Wat is het PrestaDD-label?

Dit label biedt de mogelijkheid om de ondernemingen uit de show- en evenementensector te begeleiden bij hun inspanningen ten voordele van de duurzame ontwikkeling. Het werd bedacht in partnership met Ecocert Environnement.

Waarom dit label?

De stichter en de teams van Maison Options, die zich reeds talrijke jaren van de milieuproblematiek bewust zijn, wilden dit label veroveren om de principes inzake duurzame ontwikkeling sneller ingang in de show- en evenementenwereld te laten vinden. De inzet van iedereen was noodzakelijk om dit succes te kunnen boeken.

De 3 aspecten van het PrestaDD-label:

Het PrestaDD®-label is gebaseerd op een referentiekader dat 3 aspecten omvat:

  • het ecologisch aspect
  • het maatschappelijk aspect
  • het economisch aspect

Deze 3 pijlers inzake duurzame ontwikkeling worden al vele jaren bestudeerd door de Options-teams om van Maison Options een geëngageerde en verantwoordelijke speler te maken aan de zijde van onze partners en klanten.

Onze voornaamste economische acties

Options Paris ondertekende het charter voor commerciële ethiek. Ons aankoopbeleid is alsmaar meer afgestemd op het selecteren van Europese leveranciers. 70 % van onze producten zijn van Franse makelij. Wij nemen deel aan en onderschrijven de ‘éco-guide’, de gids voor een ecologisch verantwoord event die gerealiseerd werd met de steun van ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie)

Onze voornaamste ecologische acties

Onze productieprocessen houden rekening met het milieucriterium: recyclen van afvalwater, gebruik van waterverf sinds 2009. In de hele onderneming wordt selectief gesorteerd, zowel in de kantoren (plastic, papier, blikjes, inktpatronen, batterijen) als in de ateliers (vast tapijt, hout, weefsels, schroot …). Onze chauffeurs krijgen een opleiding ecologisch verantwoord rijden en onze voertuigen zijn uitgerust met groene banden.

Onze maatschappelijke acties

Wij doen een beroep op de diensten van gehandicapte personen (jobs en leveranciers via CAT (Centre d’aide au travail= een soort centrum dat mensen aan een baan helpt)). Wij promoten de gelijkheid van kansen voor werknemers en sociale cohesie voor iedereen, in het bijzonder de bevordering van de werknemers binnen de onderneming. De werknemers van Maison Options krijgen geregeld de mogelijkheid om opleidingen te volgen.